Nhận xét có hình sao

Nhận xét có hình sao

Xin lưu ý, Hãy thay thế tất các hình trong code có trước trước khi đưa ra sử dụng

Chi tiết

Nhận xét bên cột 1

Nhận xét bên cột 1

Nhận xét về khách hàng. Xin vui lòng thay thế các hình ảnh trước khi sử dụng

Chi tiết

Nhiều nhận xét

Nhiều nhận xét

Nhận xét về khách hàng từ trang nội dung chuyển về

Chi tiết

Slider tròn và nhận xét

Slider tròn và nhận xét

Nhận xét của các giám đốc công ty dành cho website chúng tôi

Chi tiết

Slider nút bấm tím

Slider nút bấm tím

Chạy slider những nhận xét về khách hàng

Chi tiết

Slider custom nút bấm tròn

Slider custom nút bấm tròn

Chạy hình ảnh tác giả nhỏ thay nút tròn trên slide, background đứng yên

Chi tiết

Slider hình cá nhân bo tròn

Slider hình cá nhân bo tròn

Hình ảnh tác giả bo tròn, dấu bấm sang trái phải nằm ở dưới

Chi tiết