Tab thành phần bài tập

Tab thành phần bài tập

Tab thành phần bài tập

Chi tiết
Tab khi lên điện thoại chữ được rút gọn

Tab khi lên điện thoại chữ được rút gọn

Tab khi lên điện thoại chữ được rút gọn

Chi tiết
Khối 3 tab, lúc nhấn có hiệu ứng background

Khối 3 tab, lúc nhấn có hiệu ứng background

Khối 3 tab, lúc nhấn có hiệu ứng background

Chi tiết
Ba khối collaption trong 1 row

Ba khối collaption trong 1 row

VTECH CMS - CÔNG NGHỆ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Chi tiết
Collapsion hover cam

Collapsion hover cam

Collapsion hover icon xuất hiện màu cam

Chi tiết
Tab với icon đặc biệt

Tab với icon đặc biệt

Tab với icon đặc biệt

Chi tiết
Ba Tab, bên trong 3 khối

Ba Tab, bên trong 3 khối

Ba Tab, bên trong 3 khối

Chi tiết
Tab button có màu hồng

Tab button có màu hồng

Nhấn vào button chuyển đổi qua lại giữa các Tab

Chi tiết
Tab about us

Tab about us

Tab about us, dùng để giới thiệu

Chi tiết
Dùng collapsion để quản lý nội dung

Dùng collapsion để quản lý nội dung

Khi bấm vào thanh nội dung sẽ xổ xuống nội dung chi tiết. Khối 2 cột, 5 dòng.

Chi tiết
Collapsion câu hỏi thường gặp

Collapsion câu hỏi thường gặp

Khi bấm vào thanh nội dung sẽ xổ xuống nội dung chi tiết. Khối 2 cột, 3 dòng.

Chi tiết
Tab bootstrap 3 cột thông tin

Tab bootstrap 3 cột thông tin

Tab bootstrap 3 cột thông tin

Chi tiết