Garary Image 1

Garary Image 1

Thay hình ảnh trước khi dùng nhé

Chi tiết

Custom Slider

Custom Slider

Chú ý, đây là custom dành cho slider chuẩn, dễ dàng sử dụng

Chi tiết

Slider style with number

Slider style with number

Các dot tròn sẽ được thay thế bằng các con số

Chi tiết

Slider hình cá nhân bo tròn

Slider hình cá nhân bo tròn

Hình ảnh tác giả bo tròn, dấu bấm sang trái phải nằm ở dưới

Chi tiết

Slider có nút 2 bên màu đỏ

Slider có nút 2 bên màu đỏ

Slider có nút 2 bên màu hồng thời trang

Chi tiết

Slider bên phải, thông tin bên trái

Slider bên phải, thông tin bên trái

Slider chạy quanh 2 khối thông tin và hình bên trái

Chi tiết

Multi slider

Multi slider

Muốn sử dụng thì hết sức lưu ý: 1. Thay hình, Tải js, css về sẵn hẳn trong bài viết. Xung đột với slider hệ thống, chưa dùng chung được

Chi tiết

ManSmile background

ManSmile background

ManSmile, Background phía sau cùng các background nổi, xem footer nhé, hay à

Chi tiết

Slider background gỗ

Slider background gỗ

Hiển thị Slider 3 hình khata

Chi tiết

Nội dung và 9 hình tròn (khata)

Nội dung và 9 hình tròn (khata)

Khối nội dung và 9 hình tròn

Chi tiết